חשמל פיקוד ובקרה

ייצור וייבוא של אמצעי פיקוד ובקרה שונים

למכשירי חשמל קטנים ולתעשייה כבדה

וכן נגדי עומס המיוצרים לפי דרישה.