קסטה לאחסון תאי גזע

בעיה

אחסון חומרים ביולוגיים בטמפרטורות קראוגניות

פתרון

קסטות ייעודיות לאחזקת החומרים הביולוגיים בתוך מיכלים קראוגניים. הקסטות שומרות ומגנות על החומר הביולוגי שלא יפגע מהטמפרטורות הנמוכות.