חלק למשאבת מים לבריכות

בעיה

בעקבות השהייה הארוכה במים, חלק מהמשאבה  ניזוק באופן קשה, ולא ניתן היה להצילו.

פתרון
בניית חלק זהה על פי הדוגמא שקיימת.
החלקים נחתכו על ידי מכונת הפלסמה המסוגלת לחתוך נירוסטה עד עובי של 30 מ"מ וחוברו יחדיו על ידי הלחמות מורכבות.