הדפסה בלייזר

הדפסה על מתכות שונות, בעזרת מכונת לייזר מדויקת וחדישה, במידות קטנות.
מקבלים גם עבודות בקבלנות משנה. (הדפסת לוגו, כרטיסים ועוד)