פיקוד ובקרה

 
מחלקת הבקרה בסייטק, מתמחה בהתאמת אמצעי בקרה ושליטה מסוגים שונים,
ועל פי דרישות הלקוח בקרים, טרמוקפלים, רגשים ועוד