כיפוף

בסייטק מבצעים כיפופים למתכות שונות ובמספר עוביים, וכן כיפוף צינורות
 
כיפוף נירוסטה – אורך 3100 ס"מ ניתן לכופף עד עובי 5 מ"מ  
אורך עד מטר ניתן לכופף עד עובי 10 מ"מ
כיפוף ברזל – אורך 3100 מ"מ ניתן לכופף עד עובי 8 מ"מ 
אורך עד מטר ניתן לכופף עד עובי  12 מ"מ
כיפוף צינורות -  עד עובי 16 מ"מ