שינוי מצב צבירה לתערובות בענף הבניה

בעיה
חימום חומרי גלם כבדים ושינוי מצב הצבירה שלהם 
לנוזלי, היכולת לחמם חומרים מסוג זה דורשת 
טמפרטורות גבוהות במיוחד, ונעשית ללא מגע 
בחומר עצמו.
 
פתרון
בניית מתקן להעברת אוויר חם, 
המתקן בנוי מקונסטרוקציה מורכבת המסוגלת 
לשאת את המשקל הגבוה של גופי החימום,
האוויר החם עובר בעזרת פתח מוגן ישירות 
למיכל המלא בתערובת אותה רוצים להעביר 
למצב צבירה נוזל.